SHP TRAZA

Sistema de Producció i Administració d'infusions.

Aquest producte constitueix el nucli central del sistema SHP. Supervisa exhaustivament cada etapa del procés, des de la gestió del magatzem fins a l’administració final al pacient, inclosa la producció de citostàtics i el lliurament en contenidors especialitzats (xeringues i bosses). Ofereix una traçabilitat completa, tant activa com passiva, ascendent i descendent, de tot el procés realitzat.

Sistema de producció guiat per comandos de veu.

Gestió en temps real de l'estat de les mescles preparades en cabina.

Alertes durant els processos de producció i administració que minimitzen errors.

Programari estable que redueix interrupcions permetent restauracions immediates i reinicis automàtics enfront de problemes de xarxa.

Desplaça cap amunt