SHP IQ

Sistema d'Anàlisi de Dades Hospitalàries.

Motor d’intel·ligència de dades que permet el control de l’activitat hospitalària. Permet millorar la gestió hospitalària generant informació per als diferents stakeholders de l’hospital i facilita la presa de decisions.

La informació generada durant els processos de prescripció, producció i administració s’ajusta a les necessitats de cada usuari amb la finalitat de crear informes de seguiment dels processos del Servei Farmacèutic de cada hospital.

La informació proporcionada per SHP IQ té aplicacions en:

Gestió pressupostària eficient.

Organització de personal.

Minimització d'exposicions de riscos laborals.

Supervisió de traçabilitat com a garantia de compliment de procediments.

Tractament de dades per a recerca i publicació.

Desplaça cap amunt