SHP PEA

Sistema de Prescripció Electrònica Assistida.

Aquesta solució facilita la prescripció segura i eficient per part dels metges, garantint una transmissió precisa i oportuna en tot l’hospital, eliminant la necessitat de transcripcions posteriors d’aquesta. SHP Prescriu compta amb protocols integrats que recolzen la presa de decisions clíniques i es recolza en una base de dades de medicaments actualitzada i sincronitzada amb Vademecum.

METGE
 • Ús de protocols estandarditzats i validats
 • Prescripció de tractaments i planificació de cicles
 • Creació d’alertes en les prescripcions: Dosis màximes, interaccions…
FARMACÈUTIC
 • Validació farmacoterapèutica del tractament
 • Revisió d’incompatibilitats entre medicaments prescrits
 • Planificació d’estocs
INFERMERIA
 • Seguiment de tractaments planificats
 • Càrrega de treball en hospital de dia
 • Planificació de tasques
 • Seguiment en temps real del pacient i registre d’incidències

SHP Prescriu disposa de suport per a l'ajuda a la presa de decisions

 • Aconsellant com crear ordres més completes

 • Aportant informació llegible i apropiada

 • Optimitzant el procés clínic

 • Millorant el flux de treball

 • Optimitzant costos

 • Complint amb les guies establertes

Desplaça cap amunt